+46 (0)8-514 101 90 info@johannesbergsslott.se

Historik

Hotellrum på Johannesbergs slott

Johannesbergs Slott är byggt på ett berg. För cirka 1000 år sedan var detta berg omgivet av vatten – havet gick här fram ända in till Uppsala, den så kallade Långhundraleden.

De nuvarande ängarna, som omger slottet, var således havsbotten och följden av detta är, att ängskanterna som förr var kust är rika på fornminnen. Namnen på ängarna, t.ex. Fyrisäng, påminner också om den gamla direktkontakten med Uppsala (ex. Fyrisån).

Under 1100-talet bodde i trakterna en hövding som hette Gutti. Hela trakten kom att kallas Guttis område, vilket med tiden har blivit Gottröra, som är det nuvarande ortsnamnet. Gutti delade området i två delar, det södra och det norra. Gränsen gick mellan områdena, ungefär där nuvarande landsväg går. Delarna gav Gutti till sina två söner, Klun och Mjöle.

Den södra delen – nuvarande Johannesberg – döptes till Djursby. Som ägare till Djursby under senare delen av 1600-talet finner man Johan Leijonhufvud. Han skänkte godset till en nära släkting, Adam Ludwig Lewenhaupt, som till tack döpte det efter Johan Leijonhufvud till Johannesberg. Lewenhaupt var general och fältmarskalk och utmärkte sig särskilt för att komma för sent till avtalade möten. Den mest ödesdigra förseningen åstadkom han genom att komma två dagar för sent till Poltava. Lewenhaupt dog i rysk fångenskap och återsåg således aldrig Johannesberg.

Efter Lewenhaupt ägdes godset (slottet) av olika adelssläkter, som Banér, Gyllenstierna, Horn af Åminne och Lagergren.
I slutet av 1800-talet övertogs Johannesberg av en grosshandlare vid namn Grönvall och under hans tid brann huvudbyggnaden ned.

Slottet återuppfördes vid sekelskiftet av familjen Conti.
På 1920-talet förvärvades slottet av familjen Bergengren, vilka fortfarande äger markerna runt slottet.

Bergengren hyrde under kriget ut huvudbyggnaden och ett flertal torp till norska staten, som här under ledning av dåvarande chefen för kriminaltekniska anstalten, Harry Söderman, bedrev polisutbildning. Många av dessa har genom kamratföreningar hållit kontakt med varandra efter återkomsten till Norge. De har i Norge insamlat medel för att på Johannesberg resa en minnessten. Insamlingen har resulterat i att en minnessten i juni månad 1990 restes i slottsparken, med avtäckning av den norska försvarsministern.
Stenen är tillverkad av en sällsynt stenart som enbart finns på ett ställe i Norge. Samma stenart har använts i Normandie, där en minnessten restes av norrmännen vid den plats där de landsteg vid invasionen 1944.

Efter fredsslutet återvände norrmännen och slottsbyggnaden användes av olika institutioner för bl.a. rehabilitation.
Slottet var obebott under perioden 1967 till 1987, då en totalrenovering av slottet påbörjades och de två flyglarna byggdes. Allt var färdigt att tas i bruk som konferensslott våren 1989.

En golfanläggning med 27 hål invigdes 1991, som numera drivs i golfklubbens regi.